Privacy statement Vonder Interieur

Vonder Interieur vindt de bescherming van uw persoonsgegevens belangrijk. In dit privacy statement geven we informatie over hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Vonder Interieur houdt zich in alle gevallen aan de wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG).

Persoonsgegevens
Vonder interieur verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.  Vonder Interieur gebruikt deze gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het verlenen en factureren van onze diensten;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • U te kunnen bellen en/of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Het verstrekken van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.

Uw persoonsgegevens worden door Vonder Interieur opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor gedurende de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. Vonder Interieur verwerkt geen persoonsgegevens van minderjarigen (jonger dan 16 jaar).

Indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden kunnen wij de gegevens die u aan ons geeft aan derde partijen verstrekken. Bijvoorbeeld voor het verzorgen van de financiële jaarstukken.

Beveiliging
Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wij werken niet samen met en verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. De verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Om deze te waarborgen hebben wij de volgende technische en organisatorische aanpassingen genomen:

 • Er worden geen persoonsgegevens doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Alle medecollega’s/personen die namens Vonder Interieur van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • Onze medecollega’s zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Bewaartermijn
Vonder Interieur bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Vragen
Wij zijn op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en willen deze respecteren. Als u naar aanleiding van ons Privacy statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan gerust contact met ons op!

Contactgegevens
Vonder Interieur
Vonderweg 23
7468 DC  ENTER
+31 (0)547 381818
info@vonder.nl  

Cookies verklaring Vonder Interieur
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser op uw computer, tablet of smartphone. Onze website beschikt over functionele en analytische cookies.

Functionele cookies
Met behulp van functionele cookies zorgen wij dat onze website goed werkt en bieden wij u het gebruiksgemak wat u van ons gewend bent. Functionele cookies worden in uw browser opgeslagen. Maakt u liever geen gebruik van functionele cookies? Dan kunt u in uw browser instellen dat u geen functionele cookies wilt ontvangen.

Analytische cookies
Daarnaast maakt Vonder gebruik van analytische cookies. Deze cookies meten en analyseren hoe onze bezoekers gebruik maken van vonder.nl. Deze gegevens gebruiken wij vervolgens om onze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken voor u.

Om deze informatie te verkrijgen maakt Vonder gebruik van de webanalyse-service Google Analytics. Statistieken en rapportages die afkomstig zijn uit Google Analytics zijn privacy vriendelijk ingesteld en niet te herleiden naar individuen. Daarnaast is er een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google. Hierdoor voldoet Vonder aan de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens. Door gebruik te maken van onze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google Analytics. De gegevens in Google Analytics worden 26 maanden bewaard.

Disclaimer Vonder Interieur
De inhoud van deze website, nieuwsbrieven en andere uitingen van Vonder Interieur met veel zorg en aandacht samengesteld. Het is mogelijk dat – ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van de website en nieuwsbrieven besteden, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Als de op Vonder website verstrekte informatie tekortkomingen en/of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Vonder interieur behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige(voorafgaande) kennisgeving door te voeren.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vonder Interieur is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Vonder Interieur.